معرفی ریاست

4- فعالیت های علمی

1-4- آموزشی

1-1-4- استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ، دانشگاه تربیت معلم ، تدریس برنامه ریزی درسی آمار و سنجش ، دکتری ، ارشد و کارشناسی 1355 تا کنون
2-1-4- استاد میهمان مدرسه عالی قضایی تربیتی قم ، تدریس سنجش آمار و مشاوره کارشناسی 69 تا 72
3-4- استاد میهمان دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری ، تدریس روانشناسی و روانشناسی جنائی 64 تا 69
4-1-4- استاد میهمان دانشگاه کاشان ، تدریس روانشناسی و آمار، سنجش، کارشناسی 71 تا 75

2-4- واحدهای درسی مورد علاقه (برای تدریس)

برنامه ریزی درسی 1 و 2 ، برنامه ریزی درسی آموزشی متوسطه ، برنامه ریزی درسی آموزش ابتدایی، اصول و روشهای برنامه ریزی درسی ، نظریه برنامه ریزی درسی،روش های آماری، روش تحقیق،سنجش و اندازه گیری

3-4- پژوهشی

1-3-4- مجری طرح پژوهشی بررسی کتابهای فارسی دوره ابتدایی ، دانشگاه تربیت معلم 1373
2-3-4- مجری طرح تجزیه و تحلیل پرسش مهر ریاست جمهوری ، سازمان آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران 1382
3-3-4- مجری طرح بررسی مشکلات نظام اجرایی نظام سالی واحدی در مناطق تهران ، سازمان آموزش و پرورش شهر تهران 1382
4-3-4- مجری طرح بررسی عملکرد سازمان آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران پیرامون تمرکز زدایی 1383
5-3-4- مجری طرح بررسی عملکرد سازمان آموزش و پرورش شهر تهران پیرامون تمرکز زدایی 1384
6-3-4- مجری طرح بررسی عوامل برانگیزاننده مدیران صنایع بخش خصوصی شهر تهران جهت مشارکت در امر آموزش فنی و حرفه ای 1385
7-3-4- استاد راهنما و مشاور ، دوره دکتری (برنامه ریزی درسی) در دانشگاه تربیت معلم 1375 تا کنون
8-3-4- استاد راهنما و مشاور ، دوره کارشناسی ارشد (برنامه ریزی درسی) در دانشگاه تربیت معلم 1375 تا کنون
9-3-4- استاد راهنما و مشاور ، دوره دکتری (برنامه ریزی درسی) در علوم و تحقیقات 1375 تا کنون
4-4- زمینه های تحقیق مورد علاقه
1-4- 4- بررسی محتوای کتابهایدوره های مختلف آموزش و پرورش
2-4-4- بررسی چگونگی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دوره های مختلف تحصیلی و ارایه الگوی مناسب
3-4-4- کلیه موضوعات مربوط به تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش
4-4-4- چگونگی تدوین برنامه ریزی در دانشگاه های کشور

5- مقاله های علمی منتشر شده

1-5- مقاله ارزیابی محتوای کتابهای فارسی اول ابتدایی ، مجله پژوهشهای تربیتی شماره های 1و2 سال 1376
2-5- اثر جو سازمانی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ، مجله پژوهشهای تربیتی شماره های 1و2 سال 1378
3-5- بررسی میزان انطباق محتوای کتاب های فارسی دوم و سوم راهنمایی ، پژوهش های تربیتی 3و4 1379
4-5- مقاله ارزیابی محتوای کتابهای فارسی دوره ابتدایی ، در اولین همایش بررسی کیفیت آموزش عمومی 1374
5-5- مقاله نقش ارزشیابی در برنامه ریزی درسی ، در اولین همایش ارزشیابی تحصیلی 1382
6-5- مقاله آسیب شناسی روانی از دیدگاه امام علی (ع) ، در همایش رفتار علوی 1380
7-5- مقاله خنده و اثرات ناشی از آن ، در اولین همایش طنز 1375
8-5- مقاله تمرکز گرایی برنامه ریزی درسی در آموزش عالی ، در همایش مطالعات برنامه ریزی درسی 1384

6- فعالیت های اجرایی

1-6- قائم مقام ریاست دانشگاه تربیت معلم 68
2-6- مشاور ریاست دانشگاه تربیت معلم 69 و 70
3-6- معاون مالی و اداری دانشگاه 61 و 62
4-6- معاون مالی و اداری دانشگاه 67 تا پایان 69
5-6- معاون دانشجویی- فرهنگی دانشگاه 66 و 67
6-6- معاون دانشجویی- فرهنگی دانشگاه 82 تا 85
7-6- معاون آموزشی دانشگاه 60 و 61
8-6- معاون آموزشی دانشگاه 74 و 76
9-6- مدیر کل خدمات آموزشی 65 و 66
10-6- مدیر امور آموزشی دانشگاه تربیت مدرس 64 و 65
11-6- رئیس دانشکده علوم تربیتی 76 تا 81
12-6- رئیس مرکز مشاوره دانشجویی 77 تا 81
13-6- عضو کمیته ملی آموزش و پرورش وابسته به یونسکو 77 تا پایان 80
14-6- عضو هیات ممیزه دانشگاه 75و76
15-6- عضو کمیته گزینش اعضاء هیات علمی 65 و 66
16-4- عضو کمیته تألیف و ترجمه 66
17-6- مدیر کل دفتر نوسازی علمی دانشگاه 67
18-6- عضو کمیسیون تخصصی شورای نظارت وزارت علوم 67
19-6- مسئول طرح های تحقیقات علوم انسانی جهاد دانشگاهی تربیت معلم 62 تا 65
20-6- عضو شورای تحصیلات تکمیلی 77 تا 79
21-6- معاون آموزشی مؤسسه آموزش عالی سوره 72 تا 75
22-6- عضو شورای عالی برنامه ریزی معاونت آموزشی حوزه هنری 72
23-6- عضو شورای برنامه ریزی دانشگاه 75 و 76
24-6- عضو شورای انتخاب بورس دانشگاه 68
25-6- عضو شورای پژوهشی مؤسسه آموزش عالی سوره 73
26-6- عضو شورای اسلامی کردن دانشگاه ها 76
27-6- عضو کمیته ترفیعات 65 و 66
28-6- عضو کمیسیون آموزشی دانشگاه 65 و 66
29-6- دبیر شورای ارزیابی آموزش و پرورش ، هیات نظارت و ارزیابی فرهنگی – علمی 82

تألیف و ترجمه

1-روش تحقیق
2-مطالعات برنامه درسی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن