معاون اداری ، مالی و مدیریت منابع

خضراله متاجی


معاون اداری ، مالی و مدیریت منابع

مدرک تحصیلی: دکتری

شرح وظایف معاون اداری ، مالی و مدیریت منابع

****************************************************

 

برنامه ریزی برای تامین فضاهای کالبدی موسسه، به منظور توسعه و گسترش فضاهای آموزشی مورد نیاز و اقدام در مورد تامین اعتبار عمرانی مورد نیاز.

برگزاری مناقصه ها و انعقاد قرارداد با شرکت های مشاوره و پیمانکار برای طرحهای عمرانی.

تهیه و تدوین طرح جامع موسسه و تامین زمین و امکانات با در نظر گرفتن توسعه آموزش عالی.

نظارت بر حسن اجرای طرح های عمرانی موسسه.

همکاری با رئیس موسسه در اجرای هرچه بهتروظایف مربوط به دیگرواحدهای موسسه.

رسیدگی به هدفهای اجرایی موسسه و چگونگی گردش کارها و روشهای کار در واحدهای مختلف.

ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای مربوط به واحدهای تحت پوشش و اظهار نظر درخصوص رفع مشکلات موجود.

نظارت برحسن اجرای کلیه قوانین و مقررات مربوط به امور اداری، استخدامی، مالی، معاملاتی موسسه.

ارائه گزارشهای توجیهی لازم به رئیس موسسه در خصوص وظایف مربوط به واحدهای تحت نظر.

اتخاذ تصمیم در مورد برنامه کار واحدهای تابعه.

شرکت در شوراها، کمیسیون ها، جلسات و اظهار نظر در مورد مسائل مختلف اداری، استخدامی، مالی، معاملاتی و حقوقی در چهارچوب مقررات و حفظ مصالح موسسه.

نظارت، همکاری و اظهار نظر در تهیه و تنظیم بودجه سالیانه موسسه و پیشنهاد آن به مقامات و مراجع ذیربط.

تهیه و اجرای طرحهای رفاهی کارکنان با توجه به امکانات موسسه.

انجام امور استخدامی و تامین نیاز نیروی انسانی موسسه طبق مقررات و ضوابط مربوط

همکاری با دیگر معاونت ها و واحدهای مستقل موسسه در جهت تحقق اهداف آموزشی، پژوهشی ، دانشجویی و فرهنگی .

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن