لیست جلسات دفاعیه شهریور 1399

بسمه تعالی


اطلاعیه


لیست دفاعیه جلسات شهریور99


ردیف

نام دانشجو

رشته

تاریخ دفاع

ساعت دفاع

1

میترا خزایی پول

طراحی شهری

99/06/11

9

2

فاطمه خادمی

طراحی پارچه و لباس

99/06/12

9

3

هدیه مقدس

طراحی پارچه و لباس

99/06/12

10

4

زهرا قمری

طراحی پارچه و لباس

99/06/12

11

5

شکوه حسین پور

ارتباط تصویری

99/06/12

12

6

فرزانه علی عباسی

ارتباط تصویری

99/06/12

13

7

حمیدرضا محمدپور حیدرآبادی

مهندسی معماری

99/06/13

9

8

میلاد آزادیان

مهندسی معماری

99/06/13

12

9

لیدا یزدانی چمازکتی

پژوهش هنر

99/06/16

8

10

صدرجهان حاجی رستمی

پژوهش هنر

99/06/16

9

11

مرضیه انتظاری

پژوهش هنر

99/06/16

10

12

طوبی رودگر پور

پژوهش هنر

99/06/16

11

13

الهه امینی کیاسری

پژوهش هنر

99/06/16

12

14

اقدس شریعتی

پژوهش هنر

99/06/16

13

15

ناهید زراعت کار

پژوهش هنر

99/06/16

14

16

فریبا اکبری نیگجه

طراحی پارچه و لباس

99/06/17

8

17

فاطمه خرمی مقدم

طراحی پارچه و لباس

99/06/17

9

18

سمیرا عسگری سرشک

طراحی پارچه و لباس

99/06/17

10

19

سمیرا ساسانی

طراحی پارچه و لباس

99/06/17

11

20

حسین علی شریفی

پژوهش هنر

99/06/17

12

21

فاطمه باقری

پژوهش هنر

99/06/17

13

22

مرضیه گران قراخیلی

طراحی پارچه و لباس

99/06/17

14

23

ناهید زراعت کار

پژوهش هنر

99/06/17

15

24

حمید محمدیاری

معماری

99/06/18

8

25

راحله سادات سید عربی

معماری داخلی

99/06/18

9

26

ابوالفضل ملکی

معماری

99/06/18

10

27

پریسا طبسی

معماری

99/06/18

12

28

مهتاب کمال زارع

طراحی پارچه و لباس

99/06/19

9

29

سمیه علیزاده

طراحی پارچه و لباس

99/06/19

10

30

راحیل علیزاده

طراحی پارچه و لباس

99/06/19

11

31

اعظم عبدلی

طراحی پارچه و لباس

99/06/19

12

32

عزیزه عبدلی

طراحی پارچه و لباس

99/06/19

13

33

زهرا قنایی

معماری

99/06/20

8

34

سجاد حمیدیه

معماری

99/06/20

9

35

الناز جعفری

ارتباط تصویری

99/06/23

9

36

مهرناز جعفری

ارتباط تصویری

99/06/23

10

37

سبا هادی دهکردی

پژوهش هنر

99/06/23

11

38

مهناز ولی پور

سینما

99/06/24

8:30

39

نیما موقتی

سینما

99/06/24

9:15

40

پژمان بصیری زاده

سینما

99/06/24

10:45

41

رسول ولی زاده

مدیریت شهری

99/06/25

8

42

علی بزرگ بشر

مدیریت شهری

99/06/25

9

43

رحیم پورمرادی

مدیریت شهری

99/06/25

10

44

پریسا هاشمی

معماری

99/06/25

13

45

حسن نوراله زاده

مدیریت شهری

99/06/25

14

46

محمد حسینی

مدیریت شهری

99/06/25

11

47

ناهید مصطفی پور

مدیریت شهری

99/06/25

12

48

رضا مرتاض بیابانی

ارتباط تصویری

99/06/26

8

49

صدف ستاری

تصویر سازی

99/06/26

12

50

فاطمه پرنون

ارتباط تصویری

99/06/26

15

51

مستانه رفیع پور لنگرودی

ارتباط تصویری

99/06/26

11

52

فاطمه محمودزاده

ارتباط تصویری

99/06/26

9

53

سلیمه لطفی

ارتباط تصویری

99/06/26

10

54

سیده هیوا نورانی

پژوهش هنر

99/06/27

8

55

سپیده اسمعیلی

ارتباط تصویری

99/06/27

9

56

حمیده روحی

پژوهش هنر

99/06/27

10

57

شیوا حیدری

ارتباط تصویری

99/06/27

11

58

رویا وظیفه مند

ارتباط تصویری

99/06/27

12

59

مهرداد مه بادی

ارتباط تصویری

99/06/27

14

60

روح اله عزیز نژاد

طراحی شهری

99/07/01

10

61

مریم رمضان زاده

معماری

99/07/01

10

62

کیانوش بیک زاده

معماری

99/07/02

10

نکته مهم : کلیه دانشجویان مؤظف هستند حداقل یک ساعت پیش

از زمان مندرج در لیست دفاعیه در محل دانشگاه حضور بهم رسانند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن