مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام در مقطع کارشناسی ورودی مهر 1400

ضمن تبریک به پذیرفته شدگان محترم، مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام در مقطع کارشناسی ورودی مهر 1400 به شرح ذیل می باشد: زمان ثبت نام بصورت حضوری و غیرحضوری …

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام در مقطع کارشناسی ورودی مهر 1400 ادامه مطلب

به بالای صفحه بردن