معرفی دانشگاه کمال الملک

دانشگاه کمال الملک در سال 1374 با عنوان موسسه رویان در رشته های مختلفی که در غالب آنها در حوزه هنر بودند شروع به فعالیت نمود. این مجموعه از سال …

معرفی دانشگاه کمال الملک ادامه مطلب