ریاست

معرفی ریاست

دکتر رضا محمودیرئیس مؤسسه مدرک تحصیلی: دکتری برنامه ریزی درسیپست الکترونیکی:dr.rezamahmodi@kamalolmolk.ac.ir شناسه علمی 1- مشخصات فردی نام خانوادگی : محمودی         نام : رضا       محل تولد : سمنان      تاریخ تولد : …

معرفی ریاست ادامه مطلب

به بالای صفحه بردن