معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی

رشته های دایر در دانشگاه هنر و معماری کمال الملک

به همراه سیلابس دروس رديف عنوان رشته مقطع 1 پژوهش هنر كارشناسي ارشد 2 ارتباط تصویری كارشناسي ارشد 3 مهندسي معماري كارشناسي ارشد 4 طراحی شهری كارشناسي ارشد 5 مدیریت …

رشته های دایر در دانشگاه هنر و معماری کمال الملک ادامه مطلب

به بالای صفحه بردن