کتابخانه

قال علی (ع) : « مَن تَسَلّی بِالکُتُب لَم تَفُتهُ سَلوَهٌ » علی (ع) فرمود: هرکس با کتاب به آرامش رسد از هیچ آرامشی بی نصیب نگشته است. فرهیخته ی …

کتابخانه ادامه مطلب