مدیرامور تحصیلات تکمیلی پرینت

دکتر مجید سنایی

مدیر کل آموزش و تحصیلات تکمیلی

مدرک تحصیلی : دکتری - شهرسازی