شرایط تحویل دانشنامه پرینت

1-بازگرداندن گواهینامه موقت پایان تحصیلات

2-ارائه اصل مدرک تحصیلی مقطع قبل

3-تسویه وامهای صندوق رفاه دانشجویان

4-ارائه کارت پایان خدمت یا کارت معافیت برای آقایان

5- تحویل دانشنامه مقطع قبل (برای دانشجویان کارشناسی ناپیوسته و ارشد )