جدول زمانبندی اعطای وام های دانشجویی ( صندوق رفاه دانشجویان )

ضمن گرامیداشت فرارسیدن سال تحصیلی جدید و آرزوي سلامتی براي همه دانشجویان و دانشگاهیان عزیز، به پیوست به همراه جدول مبالغ – جدول زمانبندي اعطاي وام هاي دانشجویی در نیمسال اول سال تحصیلی 1402 – 1401 به همراه جدول مبالغ جدید وام هاي دانشجویی براي استحضار ارسال میشود. خواهشمند است به منظور تسریع در پرداخت وام به دانشجویان متقاضی واجد شرایط دستور فرمایید ضمن رعایت دقیق نکات ذیل و اطلاعرسانی موثر در بین دانشجویان نسبت به ثبت اطلاعات متقاضیان و ارسال لیستهاي وام در بازه زمانی تعیین شده اقدام لازم مبذول گردد:
1. سامانه دانشجویی (پورتال صندوق) از روز پنجشنبه 1401/07/21 تا روز چهارشنبه 1401/09/16 برای ثبت تقاضای وام های تحصیلی شهریه و مسکن متاهلی دانشجویان و از روز شنبه 1401/08/21 تا روز چهارشنبه 1401/09/16 برای ثبت تقتضای وام ضروریفعال خواهد شد لذا ضرورت دارد تمامی دانشجویان متقاضی واجد شرایط نسبت به ثبت تقاضای خود در سامانه مذکور براساس جدول زمانبندی پیوست اقدام نمایند.
 2. کاربران محترم دانشگاهها و مراکز آموزش عالی از روز شنبه 1401/07/30 تا روز جمعه 1401/09/25 می توانند نسبت به بررسی و تایید درخواستهاي وام و ارسال لیست به صندوق درسامانه فاز 2 اقدام نمایند.
3. براي جلوگیري از برگشت وام، خواهشمند است هنگام تأیید لیست و ارسال به صندوق نسبت به فعال و به روز بودن شماره حساب دانشجویان و شماره شباي دانشگاهها (به ویژه موسسات غیرانتفاعی- غیردولتی،ترجیحاً در بانک تجارت) اطمینان حاصل نمایند.
4. نظر به اینکه صرفاً دانشجویانی که اطلاعات هویتی و تحصیلی آنها به سامانه تبادل اطلاعات آموزشی ارسال شده باشد میتوانند نسبت به تشکیل پرونده و ثبت تقاضاي وام اقدام نمایند، ضروري (GSB) وزارت عتف است دانشگاهها و مراکز آموزش عالی با قید فوریت نسبت به تبادل و بروزرسانی مستمر اطلاعات آموزشی دانشجویان در درگاه تبادل اطلاعات وزارت متبوع به صورت برخط اقدام نمایند.
5. دانشجویان ورودي جدید و ورودي سالهاي گذشته که براي اولین بار اقدام به ایجاد پرونده یا ثبت مقطع جدید در پورتال دانشجویی می نمایند، صرفاً با ارائه نسخه جدید سندتعهد امکان دریافت وام را خواهند داشت.
6. در زمان ثبت اطلاعات سند تعهد در پرونده دانشجویان ضروري است مشخصات ضامن یا ضامنین از طریق وب سرویس سازمان ثبت احوال (توسط کاربران محترم دانشگاهها) استعلام و تائید شود.
7. به دلیل تداوم شرایط اقتصادي و اجتماعی ناشی از شیوع بیماري کرونا در کشور، اخذ گواهی کسر از حقوق از متقاضیان وام هاي دانشجویی در نیمسال تحصیلی جاري الزامی نمیباشد.
8. نظر به اینکه از سال تحصیلی جدید وام ویژه دکتري نیز در قالب وام تحصیلی مقطع دکتري (به صورت 6 ماهه) اعمال و اعتبار آن نیز در سرجمع اعتبار وام تحصیلی در نظر گرفته شده، شایسته است اطلاع رسانی و تمهیدات لازم براي پرداخت وام مذکور به دانشجویان شاغل به تحصیل متقاضی واجد شرایط مقطع دکتري در چارچوب ضوابط مربوطه در اولویت قرار گیرد.
9. در راستاي حمایت از خانواده و جوانی جمعیت پرداخت وام تحصیلی دانشجویان متاهل به میزان دو برابر دانشجویان مجرد خواهد بود.
10 . با توجه به جایگزینی وام ضروري رویداد “خرید لوازم کمک آموزشی” به جاي رویداد “به تشخیص ریاست صندوق”، دانشجویانی که قبلا از وام ضروري رویداد تشخیص ریاست صندوق بهرهمند شدهاند امکان استفاده از وام رویداد خرید لوازم کمک آموزشی را ندارند.
11 . پرداخت وام شهریه به دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور که اسامی آنان از سوي این دو نهاد معرفی شده و قبلًا در سامانه بارگذاري گردیده است، پس از انتخاب گزینه “شهریه دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی” در پورتال دانشجویی و ثبت درخواست وام توسط دانشجو
انجام میشود. از این رو کارشناسان محترم دانشگاه میبایست ضمن الصاق صورتحساب مالی نیمسال جاري دانشجو در پرونده فاز 2 وي، نسبت به ثبت کل مبلغ شهریه در سامانه اقدام نمایند تا پس از کسر سهم پرداختی نهادهاي حمایتی از کل شهریه دانشجو، مبلغ وام مازاد شهریه توسط سامانه محاسبه و اعمال گردد. شایان ذکر است: الف) عدم ثبت درخواست این وام به منزله انصراف از دریافت وام مازاد شهریه میباشد. ب) پس از ثبت درخواست این وام، امکان استفاده از وام شهریه صندوق و یا بانک در این نیمسال وجود نخواهد داشت. ج) دانشجویان تحت پوشش متقاضی وام مذکور نیاز به ارائه معرفی نامه به دانشگاه ندارند.

12. توزیع اعتبار در نیمسال جاري براي وام هاي تحصیلی، شهریه و ضروري به صورت غیرمتمرکز بوده و به هر دانشگاه به صورت مجزا تخصیص داده می شود و صرفاً اعتبار وام مسکن متأهلی به صورت متمرکز پیش بینی شده است. لذا شایسته است با رعایت ضوابط و مقررات در چارچوب اعتبارات ابلاغی با در نظر داشت محدودیتهاي اعتبارات، برنامه ریزي لازم براي اعطاي وام به دانشجویان مستعد کم بضاعت در اولویت قرار گیرد.
13 . به منظور تسریع در روند پرداخت لیست هاي وام، شایسته است نسبت به ارسال کمترین تعداد لیست با بیشترین تعداد متقاضیان اقدام گردد. بدیهی است لیست هاي ارسالی به ترتیب زمان ارسال به صندوق در اولویت پرداخت خواهد بود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا